top of page
배너 11 (최종).jpg

mì sợi

쌀국수
쌀국수
press to zoom
에그누들
에그누들
press to zoom
빈 버미셀리
빈 버미셀리
press to zoom
버미셀리 (클래식)
버미셀리 (클래식)
press to zoom
반호이 라이스 버미셀리
반호이 라이스 버미셀리
press to zoom

ssampi

월남쌈피
월남쌈피
press to zoom
짜조피
짜조피
press to zoom
고이꾸온
고이꾸온
press to zoom

Wolnam Ssam [Nước chấm]

샤브롤 육수
샤브롤 육수
press to zoom
피넛스끼 소스
피넛스끼 소스
press to zoom
피넛 버터 (리고)
피넛 버터 (리고)
press to zoom
느억맘 소스
느억맘 소스
press to zoom

Wolnam Ssam [Mặc quần áo]

폰즈 드레싱
폰즈 드레싱
press to zoom
흑참깨 드레싱
흑참깨 드레싱
press to zoom
고마다래 드레싱
고마다래 드레싱
press to zoom
타이 씨푸드 드레싱
타이 씨푸드 드레싱
press to zoom

Phở cuốn  [nhúng]

해선장 소스
해선장 소스
press to zoom
칠리소스 (스리라차)
칠리소스 (스리라차)
press to zoom
칠리소스 (마일드)
칠리소스 (마일드)
press to zoom

Phở Cơm niêu  [Còn hàng]

포육수 (해물 I 클래식)
포육수 (해물 I 클래식)
press to zoom
치킨 스톡 (육수)
치킨 스톡 (육수)
press to zoom

Phở cuốn  [gia vị]

포 스파이스 믹스 (소고기)
포 스파이스 믹스 (소고기)
press to zoom

nhồi [nước sốt]

해물 스터프라이
해물 스터프라이
press to zoom
팟타이 스터프라이
팟타이 스터프라이
press to zoom

Plain Dip [Tương ớt ngọt]

스위트 칠리소스
스위트 칠리소스
press to zoom

Nấu ăn bình thường [Nước sốt]

​Coconut Milk

코코넛 밀크 (17%)
코코넛 밀크 (17%)
press to zoom
코코넛 크림 (20%)
코코넛 크림 (20%)
press to zoom
코코넛 크림 클래식 골드
코코넛 크림 클래식 골드
press to zoom
코코넛 크림 (22%)
코코넛 크림 (22%)
press to zoom
코코넛 밀크 파우더
코코넛 밀크 파우더
press to zoom

​Coconut Oil

코코넛 오일
코코넛 오일
press to zoom

Cà ri Thái

레드 커리 페이스트
레드 커리 페이스트
press to zoom
그린 커리 페이스트
그린 커리 페이스트
press to zoom
옐로우 커리 페이스트
옐로우 커리 페이스트
press to zoom
페낭 커리 페이스트
페낭 커리 페이스트
press to zoom
마싸만 커리 페이스트
마싸만 커리 페이스트
press to zoom
똠얌 페이스트
똠얌 페이스트
press to zoom

món tráng miệng

쟈스민차
쟈스민차
press to zoom
코코넛 칩
코코넛 칩
press to zoom
코코넛 워터
코코넛 워터
press to zoom
카네이션 연유
카네이션 연유
press to zoom

​trái cây nhiệt đới

코코넛 젤 인 시럽
코코넛 젤 인 시럽
press to zoom
코코넛 젤 (+ 팥/마름/코코넛 과육)
코코넛 젤 (+ 팥/마름/코코넛 과육)
press to zoom
코코넛 젤 (+파인애플)
코코넛 젤 (+파인애플)
press to zoom
코코넛 과육
코코넛 과육
press to zoom
망고 인 시럽
망고 인 시럽
press to zoom
람부탄 인 시럽
람부탄 인 시럽
press to zoom
람부탄 인 시럽 (+파인애플)
람부탄 인 시럽 (+파인애플)
press to zoom
용안 인 시럽
용안 인 시럽
press to zoom

Dứa hoàng hậu

파인애플 티드비트
파인애플 티드비트
press to zoom
파인애플 슬라이스
파인애플 슬라이스
press to zoom

rau quả

영콘
영콘
press to zoom
죽순 (스트립)
죽순 (스트립)
press to zoom
베트남 절임고추
베트남 절임고추
press to zoom
bottom of page