top of page
shutterstock_1634956774_edited.jpg

nhồi [nước sốt]

Sốt xào

Đối với fax, vui lòng liên hệ  .

Nasi Goreng Stuff
2 kg

pad Thái nhồi

2 kg

hải sản nhồi

5 kg

bottom of page