top of page

trái cây nhiệt đới

Trái cây nhiệt đới

gel dừa

500g

Gel dừa 

(+ đậu đỏ / trái cây sấy khô / cùi dừa)  500g

Gel dừa (+ dứa)

500g

bottom of page