top of page
shutterstock_1161702466 (1)_edited.jpg

Cơm Phở [Nước chấm]

Nước chấm Phở

Đối với fax, vui lòng liên hệ  .

tương ớt

(Sriracha I Classic)

2 kg

Tương ớt (Mới nóng)

5 kg

Tương ớt (Sriracha)

285mL

Sốt haesangjang

2,27kg

Tương ớt (Nhẹ)

10 kg

Phở Cơm niêu [Còn hàng]

Cơ sở súp

động vật ăn thịt

(Thịt bò I Classic)

2 kg

động vật ăn thịt

(Thịt bò I Yangji)

2 kg

động vật ăn thịt

(Hải sản I Classic)

2 kg

khối cổ phiếu
(Gà / Heo / Tommyum)

20g

Phở Cơm niêu [Spice]

Hỗn hợp gia vị

Four Spice Mix (Bò)

228g x 2

Four Spice Mix (Bò)

456g

bottom of page