top of page
shutterstock_400015147.jpg

Cà ri Thái

Cà ri Thái

Cà ri dán đỏ

50g

cà ri đỏ paste

400g

cà ri đỏ paste

1 kg

bột tiêu xanh

50g

bột tiêu xanh

400g

bột tiêu xanh

1 kg

cà ri vàng

50g

cà ri vàng

400g

cà ri vàng

1 kg

Cà ri Panang

50g

Cà ri Panang paste

400g

Panang Curry dán

1 kg

Cà ri Massaman
50g

Cà ri Massaman
400g

Cà ri Massaman
1 kg

yum yum paste

50g

yum yumdán

400g

yum yumdán

1 kg

bottom of page