top of page
shutterstock_510575518_edited.jpg

Đối với fax, vui lòng liên hệ  .

Sốt Suki Nóng (cổ điển)

2 kg

Sốt trượt tuyết nóng (nhẹ)

2 kg

Sốt trượt tuyết ngọt

2 kg

Shabrol Broth

2 kg

Sốt trượt tuyết Wolnam
2 kg

Bơ đậu phộng (Rigo)

1 kg

Nước Mắm

10 kg

Sốt trượt tuyết đậu phộng

2 kg

Wolnam Ssam [Nước chấm]

Nước chấm

Wolnam Ssam [Mặc quần áo]

Cách ăn mặc

Ponzu Dressing

10 kg

Sốt mè đen

2 kg

Gomada Rae Dressing

2 kg

bottom of page