1373863838565.jpg

Ớt dán trong dầu

Nó có một vị than cay.

ngọt và mặn

tương ớt trong dầu

* Nam Prik Pao: trong nhà bếp của người Thái

Nó được sử dụng như một thành phần thiết yếu.