top of page
1373863838565.jpg

Nấu ăn bình thường [Nước sốt]

Nước sốt nấu ăn cơ bản

Sốt hàu (Panda)

2,27kg

Sốt me (Po Quan)

454g

Dán me

(Không hạt)

400g

nước ép chanh
500mL

nước tương đen

400mL

Tương đen ngọt

400mL

tương ớt trong dầu

1 kg

nước tương loãng

300mL

tương ớt trong dầu

454g

tương ớt trong dầu

1 kg

Nước mắm (Tipharos)

700mL

Nước mắm (Mực)

700mL

Nước mắm (Mực)

4,5L

bottom of page