top of page
포육수 (비프).jpg
포 스파이스믹스 228g.png

Four Spice Mix (Bò)

Phở Gia Vị Trộn (Bò) (228g x 2) x 5PK

  • Phở cuốn truyền thống của Việt Nam rất dễ làm.
  • Thuận tiện để sử dụng vì nó có trong một túi vải.
Cách sử dụng
​ Cho hỗn hợp gia vị vào nước hầm xương bò, đun trên lửa nhỏ cho có mùi thơm và vừa ăn, nêm nước mắm và đường.
샤브샤브.jpg
스리라차 칠리소스4.jpg

Shabu

bún gạo

​Pictures

235
180
포 스파이스믹스 228g.png
Đơn vị (mm)
포 스파이스믹스 454g (뒷면).png
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

포 스파이스믹스 (소고기) 228g - 개봉.png

hình hộp ②

300
420
560
포 스파이스믹스 (소고기) 228g - 대각선.png
Đơn vị (mm)
즉석 쌀국수 (윗면).jpg
​ [đầu trang]
포 스파이스믹스 (소고기) 228g - 앞면.png
​ [Mặt trước]
즉석 쌀국수 (윗면).jpg
​ [bên]
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page