top of page
shutterstock_1212650800.jpg

​Chilli Sauce (Mới Hot)

Tương ớt (Mới nóng) [5kg x 2PK]

뉴핫 칠리소스.png
Dành cho những tín đồ thích vị cay của ớt Việt Nam
Giảm độ ngọt và tăng độ cay!
짜조피.jpg
샤브샤브.jpg

chồn

Shabu

스리라차 칠리소스4.jpg

bún gạo

뉴핫 칠리소스.png

​content ảnh

마일드 칠리소스1.jpg

Lắc nó trước khi sử dụng và nó thậm chí còn ngon hơn.

​Pictures

Đơn vị (mm)
뉴핫 칠리소스.png
300
200
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

뉴핫 칠리소스 (대각선).png
130
310
410
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
Đơn vị (mm)
bottom of page