top of page
고마다래1.jpg
고마다래 드레싱.png

Gomada Rae Dressing

Gomadare Dressing [2kg x 5PK]

  • ​ Sốt gomada-rae có thể cảm nhận được vị chua và mặn bằng cách nghiền hạt mè
  • Dùng trực tiếp làm nước xốt / nước chấm
  • ​ Đại diện Nước sốt Shabu Shabu Nhật Bản
  • ​lưu trữ trong tủ lạnh
고마다래9.jpg
고마다래 드레싱.png

[2kg x 5]

Lắc nó trước khi sử dụng và nó thậm chí còn ngon hơn.

​Pictures

Đơn vị (mm)
고마다래 드레싱.png
305
185
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

130
310
410
고마다래 (대각선).png
Đơn vị (mm)
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page