top of page
팟씨유2.jpg

​ mì giá

마라탕.jpg
누들스프.jpg

hủ tiếu

pad Thái

  • Cách nấu mì: Cách dùng mì xào

불리기전.png

불리기 전

불린 후.png

불린 후

물에 충분히 불려서 사용하세요

(뜨거운 물은 면이 퍼질 수 있습니다)

​Pictures

라이스 플레이크 227g (앞면).png
295
126
Đơn vị (mm)
라이스 플레이크 227g (뒷면).png
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

hình hộp ②

Đơn vị (mm)
170
240
라이스 플레이크 227g_입체.png
510
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
라이스 플레이크 227g (앞면).png

Gạo nếp Bún gạo dai  I  1mm [400g x 30PK]

  • ​ Sợi mì ít trụng trong nước dùng.

  • kết cấu dai

  • Nó được làm ở dạng thanh và có thể được sử dụng thuận tiện​

​​용도: 팟씨유, 팟타이, 볶음요리, 수프, 샤브, 마라탕

팟씨유.jpg
bottom of page