top of page

Jjajo Recipe

55.jpg
01

Bún Y-Wai (80g)

​ Ngâm trong nước nhiệt độ phòng trong 2 phút.

반다넴 22cm(사각) 250g.png

Bahn Da Nem Bandanem  I  22cm 250g

Quảng trường

  • da mỏng

  • Khi chiên chín vàng là được.

  • Vị giòn.

mục đích

Chả giò, chả giò,  

반다넵1.jpg

​Pictures

반다넴 22cm(사각) 250g.png
230
Đơn vị (mm)
반다넴 22cm(사각) 250g (뒷면).png
230
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

랑츄 22cm (개봉).png

hình hộp ②

200
290
510
랑츄 22cm (대각선).png
Đơn vị (mm)
랑츄 22cm 9윗면).png
​ [đầu trang]
랑츄 22cm (앞면).png
​ [Mặt trước]
랑츄 22cm (옆면).png
​ [bên]
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page