top of page
i3629562023.jpg

​ Sốt ớt (nhẹ)

Tương ớt (Nhẹ) [10kg x 1EA]

칠리소스(마일드).png
Nước sốt chua chua cay cay!
​ Tương ớt đặc trưng phù hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc
스리라차 칠리소스2.jpg
흑참깨5.jpg

​ Cơm chiên

Shabu

스리라차 칠리소스4.jpg

bún gạo

​content ảnh

칠리소스(마일드).png
마일드 칠리소스1.jpg

Lắc nó trước khi sử dụng và nó thậm chí còn ngon hơn.

​Pictures

Đơn vị (mm)
칠리소스(마일드).png
300
200
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page