top of page

Bún gạo (Wai Wai)

Bún (Yiwai)   I  [200g x 40PK]

  • Nhà sản xuất bún cao cấp Thái Lan

  • ​ Vì là bông thật nên không cần luộc.

​Cách sử dụng 1

Ngâm trong nước nhiệt độ phòng trong 2 phút hoặc cho đến khi mềm

shutterstock_149877137_edited.jpg
버미셀리(와이와이) 200g.png

Cách sử dụng 2

Chiên nhẹ, bạn có thể nấu Mikrup

mục đích

Salad, gà hấp, jjajo, chả giò

꿍사롱.jpg

Goong Sarong

Hủ tiếu

Chén rau diếp gà

%EC%99%80%EC%9D%B4%20%EB%B2%84%EB%AF%B8%

Không chứa Gluten I Không đường I Ít chất béo

Marble Surface

Jjajo Recipe

55.jpg
01

Bún Y-Wai (80g)

Ngâm trong nước ở nhiệt độ phòng trong 2 phút. 

Phở Cơm niêu

탕.png
Chicken_Lettuce_Wraps_Cup_Style_1_900x90

​Pictures

275
%EB%B2%84%EB%AF%B8%EC%85%80%EB%A6%AC%20(

[200g x 5 gói]

180
Đơn vị (mm)
%25EB%25B2%2584%25EB%25AF%25B8%25EC%2585
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

버미셀리 (와이) (개봉).png

hình hộp ②

370
450
270
버미셀리 (와이) (대각선).png
Đơn vị (mm)
버미셀리 (와이) (윗면).jpg
​ [đầu trang]
버미셀리 (와이) (옆면1).jpg
​ [Mặt trước]
버미셀리 (와이) (옆면2).jpg
​ [bên]
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page