top of page
  • Cách nấu mì

27.jpg

Ngâm mì khô trong nước ở nhiệt độ phòng khoảng 40 phút

để xào: Sẵn sàng sử dụng sau khi loại bỏ độ ẩm

28.jpg

Chần mì trong nước sôi khoảng 30 giây.

​ cho món súp kho: Sẵn sàng sử dụng sau khi loại bỏ độ ẩm

29.jpg

Tráng mì chín trong nước lạnh trước khi sử dụng.

Bibimbap + Wolnam Ssam: Sẵn sàng sử dụng sau khi loại bỏ độ ẩm

30.jpg

Bún khô chần qua nước sôi

​ Dùng sau khi nấu khoảng 7 phút

để xào: Sau khi hòa tan trong nước nóng

​ Xào

  • ​Nội dung sản phẩm

18.jpg
16.jpg

- Sản phẩm này được chụp với sản phẩm 1mm.

- Dài hơn khoảng 1,5 lần so với sợi mì thẳng.

- Có thể cắt nhỏ và sử dụng khi nấu ăn.

쌀국수 (클래식)_롤형_3mm_앞면.jpg

Gạo nếp mì gạo cổ điển (Loại cuộn)
3mm [400g x 30PK]

  • Mì gạo Thái cổ điển

  • Mì Classic Rice Noodles (Straight) Noodles có cùng nhà sản xuất và tên nguyên liệu

  • Nó được gấp lại một nửa và dài hơn khoảng 1,5 lần so với loại thẳng.

  • Cắt đôi phần đã gấp để làm sợi mì gạo (cổ điển)

  • ​Có thể cắt đôi

shutterstock_1323895103_edited.jpg
12509500_1735266396707867_37753743368430
18936051-A-plate-of-spicy-pad-thai-with-
1fb7fbcd9e99c04a989faee9069939f21_m.jpg

​ mì giá

pad Thái

hủ tiếu

​Pictures

쌀국수 (클래식)_롤형_3mm_앞면.jpg
257
Đơn vị (mm)
쌀국수 (클래식)_롤형_1mm_뒷면.jpg
114,3
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.

Ảnh hộp ①

​Box đang chuẩn bị hình ảnh mở.

hình hộp ②

317
클래식 쌀국수 (롤형) 3mm _입체.png
222
508
Đơn vị (mm)
- Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Các lỗi nhẹ có thể xảy ra tùy thuộc vào vị trí đo.
bottom of page